Indmeldelse

Alle jobsøgende ingeniører der er medlem af Akademikernes (AKA) kan blive medlem af Aktive Ingeniører,hvis de er indforståede med vedtægterne. Som medlem skal man være villig til at arbejde 5-10 timer om ugen for foreningen. Nye medlemmer skal aflevere et mini-CV, et fuldstændigt CV, et pasbillede samt post- og emailadresse til et indmeldelsesinterview. Dertil kommer et mindre indmeldelseskontingent (pt. 350 kroner) til at dække foreningens aktiviteter. Dette indsættes på foreningens konto efter du har været til et intromøde.
Kontonummeret er Reg. 5479 kontonr 4890008(Nykredit Bank)

For yderligere informationer om indmeldelse kontakt en af nedenstående:

Formand: Kim Strøh
/ Tel.20815107

Næstformand: Jens Bloch Nielsen
/ Tel.20830345

Kasserer: Gert Andreasen
/ Tel.30339618

Bestyrelsesmedlem: Sally Mountfield
/ Tel.20235553