CV-bank

Vores CV-bank giver mulighed for at se nærmere på vores medlemmers kompetencer.
I hver kategori findes en kort beskrivelse af hvert medlem. Ønskes der uddybende information om et medlem, kan det fulde CV downloades.

Søg i mini og fuldtekst CV
Indtast ét søgeord: